Hoe dalende beurskoersen uw inkomen verhoogt - Money Makers

Ronald 14 oktober 2022

Hoe dalende beurskoersen uw inkomen verhoogt

Steeds meer beleggers zitten met hun handen in het haar. Ze vragen zich af hoe lang de aandelenmarkten nog verder kunnen dalen. Hoeveel rode dagen moet je doorstaan om ‘rust’ te vinden in je portefeuille? Kijk … Een berenmarkt (langdurig dalende aandelenmarkt) bestaat uit twee componenten:

  • Prijs
  • Tijd

Prijs test je ‘vermogen’ om om te gaan met – tijdelijke/papieren – verliezen.

Tijd test je geduld bij iedere rally die weer net niet het begin van een nieuwe opwaartse trend lijkt te zijn.

De beste beleggers zijn diegene die als laatste in prijs en tijd overblijven.

Tijd in de markt verslaat het timen van de markt.

Voor inkomstenbeleggers zijn dit zelfs de meest lucratieve periodes.

Wanneer beurskoersen dalen, stijgt namelijk het rendement

En dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Laten we de ‘grootste huisbaas van New York’ uit Vastgoed Vermogen als voorbeeld nemen. Historisch gezien noteert dit aandeel aan een waardering tussen 0,8 en 1 keer de boekwaarde.

Maar in het verleden daalde dit – zoals nu – wel eens tot 0,6 of minder keer de boekwaarde.

Aangezien we hier spreken over een aandeel van zeer hoge kwaliteit zijn dit de kansen die je als belegger moet benutten. Door het unieke vastgoed in de portefeuille zal de boekwaarde in de toekomst ongetwijfeld rond het huidige niveau blijven of zelfs terug toenemen. Die varieert immers al ruim 10 jaar tussen 80 en 90 dollar per aandeel.

Vandaag betaal je minder dan 50 cent voor iedere 80 cent aan vastgoed vermogen.

Door die lage waardering én de lage beurskoers, kan je wel een historisch HOOG rendement vastleggen.

Vóór de coronapandemie moest je als belegger tevreden zijn met 3% à 4%, vorig jaar zo’n 5% terwijl je vandaag een kwalitatief rendement kan vastleggen tot bijna 10%. Beleggers die 4 jaar geleden 4% rendement kregen en vandaag extra aandelen kopen, kunnen hun gemiddeld rendement op die manier gemakkelijk verhogen naar 6% à 7%.

Rendement dat je vastklikt voor de komende jaren … en bij een nieuwe crisis opnieuw verder kan verhogen.

Dat is de kracht van beleggen voor inkomsten.

Die stijgen bij dalende beurzen.

De kracht van maandelijkse inkomsten

Om nog eens terug te komen op bovenstaand aandeel uit Vastgoed Vermogen, … doordat dit bedrijf maandelijks dividenden uitkeert, kan je iedere maand dit extra cash ook gebruiken om extra aandelen te kopen. Aan een hoger rendement.

Een extra reden waarom wij bij Money Makers de focus leggen op maandelijkse inkomsten.

Het geeft beleggers veel sneller de mogelijkheid om te herinvesteren. Wie belegt in aandelen met een kwartaal- of jaarrendement, moet langer wachten (en hopen) op lage beurskoersen om het effect van samengestelde rente te laten werken.

Beleggen in aandelen met een (HOOG) maanddividend heeft alleen maar voordelen. We benadrukken dat je bij Money Makers alleen maar toegang krijgt tot kwalitatieve aandelen die ondergewaardeerd zijn én een HOOG + HOUDBAAR dividend uitkeren.

Iedere maand opnieuw.

Dalende beurskoersen zijn hierbij een zegen aangezien ze heel eenvoudig uw inkomen verhogen.

Dit artikel is geen beleggingsadvies. Verschillende leden van Money Makers kunnen mogelijk aangeraden beleggingsproducten zelf in portefeuille hebben. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Money Makers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Money Makers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Money Makers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Money Makers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Money Makers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.

Lees meer