2 aandelen met ultra hoog dividend - Money Makers

Ronald 4 oktober 2022

2 aandelen met ultra hoog dividend

De onzekerheid op de financiële markten zorgt ervoor dat er koopjes te doen zijn voor wie op zoek is naar een hoog en regelmatig inkomen. Wanneer dividendaandelen hun dividend handhaven en de beurskoers zakt, stijgt uiteraard het dividendrendement. Hoog en regelmatig inkomen is nu net de specialiteit van Money Makers.

We maken u dan ook graat attent op twee bijzondere aandelen uit Dividend Rijkdom. Het rapport van Money Makers dat u een extra inkomen verschaft via dividendaandelen.

Het zijn kansen die u moet grijpen als belegger, vooral als u een toekomstig – vast – rendement wilt vastleggen van meer dan +10% per jaar. En dat zelfs met maandelijkse dividenduitkeringen.

Er komt dus iedere maand (veel) cash geld op je rekening.

Wie wil dat nu niet?

Aandeel 1: BDC met > 7 jaar onafgebroken maandelijkse uitkeringen

Dit is een BDC dat zich richt op eerstelijnschulden bij middelgrote Amerikaanse bedrijven met een bewezen managementteam, competitieve marktpositie, sterke cashflow, voldoende groeipotentieel én een duidelijk potentiële exit strategie.

Het leent zelf kapitaal aan een vaste rentevoet om deze dan verder te verschaffen aan bedrijven met een variabele rentevoet. Deze BDC zal hierdoor dus béter presteren wanneer de rentevoeten stijgen.

Wie nu nog aandelen koopt, legt alvast een dividendrendement vast van > 11% per jaar.

Aandeel 2: Olie & Gas Royalty met maandelijks dividend sinds … 1984!

Dit bedrijf werd opgericht met maar één doel: een royalty op 75% van de inkomsten uit de verkoop van olie- en gas uit een stuk grond in Noordwest New Mexico. Deze royalty is de enige bron van inkomsten waarbij deze inkomsten na kosten maandelijks worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

En dat al sinds 1984!

Momenteel is ruim 90% van de productie gas en een kleine 10% olie. Er wordt hier al 38 jaar aanzienlijke hoeveelheden olie en aardgas ontgonnen. Een onafhankelijk bureau van ingenieurs schat dat er nóg voor 10 à 15 jaar olie een aardgas te ontginnen valt in het gebied.

Ruim voldoende om nog vele jaren dividend op te strijken.

Aan de huidige koers goed voor > 10% per jaar.

Over Dividend Rijkdom

Dividend is een van de meest bekende manieren om een passief inkomen op te bouwen. Maar echte rijkdom haalt u niet uit de alledaagse dividendaandelen. Binnen Dividend Rijkdom gaan we op zoek naar de échte verborgen schatten onder de dividendaandelen.

  • Hoog en betrouwbaar dividend
  • Bedrijven die maandelijks een dividend uitkeren
  • Ongeziene BONUS dividenden

Dividend Rijkdom < € 12/m

Deze blog is geen beleggingsadvies. Verschillende leden van Money Makers kunnen mogelijk aangeraden beleggingsproducten zelf in portefeuille hebben. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Money Makers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan deze blog en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Deze blog is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Money Makers is nooit aansprakelijk voor gebruik van deze blog.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Money Makers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Money Makers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in deze blog. Evenmin is Money Makers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze blog via internet verzonden worden.

Lees meer