Maandelijks inkomen uit Amerikaanse zorgvastgoed - Money Makers

Ronald 5 oktober 2022

Maandelijks inkomen uit Amerikaanse zorgvastgoed

We gaan in de loop van de maand oktober al ons 5e dividend ontvangen van het Amerikaanse zorgvastgoedfonds. Dit aandeel werd in de maand juni opgenomen in de selectielijst van Vastgoed Vermogen en keerde sindsdien al iedere maand een dividend uit.

Iedere maand.

Dat maakt dus dat we in de maand oktober al aan onze 5e dividenduitkering zitten.

Abonnees van Vastgoed Vermogen kunnen hier de Alert lezen

Dat maakt het natuurlijk interessant.

Wanneer je iedere maand dividend ontvangt, kan je het geld gebruiken om nog meer aandelen te kopen.

Of extra cash op te bouwen.

Vandaag zitten we bij Vastgoed Vermogen nog maar aan de 5e dividenduitkering, maar dat we zijn er van overtuigd dat we dit nog lang kunnen volhouden.

Deze maandelijkse dividenduitkeringen worden immers al uitbetaald sinds … 2005.

Vergijzing Verenigde Staten

Het is dan ook een langetermijninvestering die inspeelt op de vergrijzing van de Verenigde Staten.

Ze bezitten 203 “assisted living” en “skilled nursing” faciliteiten in 29 verschillende Staten.

De faciliteiten liggen ook in gebieden waar de komende jaren de populatie van 80+ers het sterkst zal toenemen.

Een belangrijke doelgroep.

Tussen 2009 en 2014 groeide het aantal 80+ers in de VS met +7,2% over een periode van 5 jaar.

Maar tussen 2022 en 2027 wordt er een stijging van +22,7% verwacht.

Dat is een groei die 3 keer hoger ligt.

Veel van die mensen gaan assistentie en/of assistentiewoningen nodig hebben.

Interessant moment om te kopen

Ook technisch gezien is dit een interessant moment om dit aandeel (bij) te kopen.

Na een mooie stijging ging het sterk bergaf in de maand september.

Maar ondertussen heeft het aandeel een bodem gevonden rond het 200-daags gemiddelde, klimt de RSI uit ‘oversold’ gebied en bevindt de MACD-indicator zich ook op een dieptepunt.

Wie nu koopt, heeft dus niet alleen zicht op koerswinst maar kan ook ineens een aantrekkelijk – maandelijks – hoog dividendrendement vastleggen.

Koop Amerikaans zorgvastgoed met maandelijkse uitkeringen bij Vastgoed Vermogen.

Deze blog is geen beleggingsadvies. Verschillende leden van Money Makers kunnen mogelijk aangeraden beleggingsproducten zelf in portefeuille hebben. Het is geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Money Makers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan deze blog en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Deze blog is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Money Makers is nooit aansprakelijk voor gebruik van deze blog.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Money Makers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Money Makers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in deze blog. Evenmin is Money Makers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze blog via internet verzonden worden.

Lees meer